O Kancelarii


Z wykształcenia jestem architektem. Nieruchomościami zajmuję się od 20 lat. Jestem członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Od 2003 roku jestem rzeczoznawcą majątkowym (nr uprawnień 4089). Od 10 lat zajmuje się wyceną przedsiębiorstw oraz spółek. Od 2005 roku (3 kadencje) jestem biegłym sądowym z zakresu szacowania nieruchomości oraz wyceny przedsiębiorstw.

Wykonałem około 1500 operatów szacunkowych, opinii sądowych, ekspertyz, raportów, analiz oraz innych prac związanych z wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw. Wartość wycenianego przeze mnie mienia to kilka miliardów złotych. Współpracuję z prawnikami, notariuszami, geodetami, architektami oraz innymi specjalistami z zakresu wyceny mienia.
Obszar mojej działalności to Kraków i powiat krakowski, w szczególnych przypadkach także województwo małopolskie i cały kraj.

OFERTA

Wycena nieruchomości


Wykonuję wyceny dla różnych celów, w tym dla potrzeb:

check transakcji sprzedaży/kupna

check spraw cywilnych (spadek, zniesienie współwłasności, podział majątku, bezumowne korzystanie)

check bankowo-kredytowych (zabezpieczenia wierzytelności, lista bankowa rzeczoznawców)

check sądowych

check administracyjnych (wywłaszczenie, odszkodowanie, wynagrodzenie, opłata planistyczna, adiacencka)

check podatkowych i skarbowych

check ubezpieczeń i odszkodowań

Wyceny dotyczą nieruchomości:


check niezabudowanych

check zabudowanych

check lokalowych oraz kamienic

check komercyjnych

check zabytkowych

check rolnych i leśnych

check mienia zabużańskiego

check oraz poniesionych nakładów na nieruchomości


Wycena przedsiębiorstw i spółek


Wyceny dla celów:


check księgowych, podatkowych i kredytowych

check sprawozdań finansowych

check aktualizacji aktywów

check aportu

check określenia wartości udziałów

check likwidacji oraz upadłości

check kontrolowanej upadłości (prepack)

Ograniczone prawa rzeczowe


Wykonywanie wycen dotyczących wartości:


check służebności gruntowych

check drogi koniecznej

check służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

check służebności osobistej

check spółdzielczych praw

check użytkowania

Inna działalność

Analizy rynkowe

Analizy inwestycyjne

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali

Mediacje

Korzyści płynące z mediacji prywatnej:

check dyskrecja

check niższe koszty

check krótszy czas rozwiązywania problemu

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń
lub
wypełnij formularz kontaktowy!

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
mgr inż. arch. Janusz Miszczyk


730 088 330
janusz@wycena-majatku.pl
ul. Wenecja 17/ lokal 11, 31-117 Kraków
(Wizyta po umówieniu telefonicznym lub mailowym)

Formularz kontaktowy